Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych

Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016r.

Informujemy, że:Administratorem Danych Osobowych jest SDK SP Z O.O. SP K. z  siedzibą w Łodzi, przy ul. POMORSKIEJ 40, 91-408 Łódź NIP: 9471970487 REGON: 100896418 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000377582

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji świadczenia usług newsletter.

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości wysyłania przez Administratorem Danych informacji newsletterowych;

każdemu przysługuje prawo do:

  • dostępu do jego danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;

dane osobowe nie podlegają profilowaniu.pixel